W szkolnych eliminacjach OTWP w ZS NR 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie wzięło udział 11 uczniów: Adamska Natalia,  Bartniak Szymon, Dołęga Jakub, Grabowska Dominika, Jaroszewska Karolina, Kaźmierczak Maciej, Sowiński Szymon, Stasiak Szymon, Szałamacha Przemysław, Zachwieja Krzysztof. Do finału powiatowego OTWP awans uzyskali: Krzysztof Zachwieja  z klasy IV TEg oraz Karolina Jaroszewska z klasy IV TEp.

W dniu 25 kwietnia w CTMiT w Kutnie odbyły eliminacje powiatowe  XLVI edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież zapobiega pożarom”, który ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii, ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej. 

Uroczystego powitania wszystkich uczestników, ich opiekunów oraz zaproszonych gości dokonał Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP Jakub Świtkiewicz oraz Komendant Powiatowy PSP w Kutnie  bryg. Dariusz Lusa. 

powodzenia

28 kwietnia uczniowie klas czwartych odebrali świadectwa ukończenia szkoły. Uroczystość odbyła się w Kutnowskim Domu Kultury. Rozpoczął ją polonez w wykonaniu grupy absolwentów przygotowanych przez pana Piotra Kubickiego. Następnie reprezentanci klas – Justyna Emerle, Kinga Kwiatkowska, Kacper Frydrysiak, Mateusz Matusiak, Karolina Florczak i Patrycja Rzepa – przystąpili do ślubowania. Poczet sztandarowy, który towarzyszył przyrzeczeniu młodych ludzi, przekazał sztandar szkoły swoim następcom.

Następnie głos zabrał pan dyrektor Dariusz Lewiński, który powiedział: „Jak wszystko w życiu ma swój początek, tak też musi mieć i swój kres. Dla Was nadszedł właśnie ten długo oczekiwany dzień, który kończy pewien etap w życiu, by mógł rozpocząć się nowy.Dziś po raz ostatni spędzicie wspólnie czas. Za kilka dni zmierzycie się z pierwszym, bardzo ważnym dla Was egzaminem dojrzałości, po którym każdy z Was wyruszy swoją drogą. Przyjdzie czas na życiowe wybory, nowe znajomości, ale i rozstania. Pojawi się długo wyczekiwana dorosłość. ‘’ 
Pan dyrektor życzył młodym ludziom wszystkiego dobrego u jej progu.

Potem prowadzący zwrócili się do Rodziców, dziękując im za wsparcie, jakiego udzielali swoim dzieciom i efektywną współpracę ze szkołą. Na scenę zaproszono członków Rady Rodziców: panią Agnieszkę Sowińską, państwa Agnieszkę i Rafała Kowalskich, panią Annę Parzęcką, panią Magdalenę Lewandowską, panią Marię Garstkę, panią Monikę Stępniak, panią Annę Nowicką i panią Magdalenę Pietrzak.

W ubiegłym roku obchodziliśmy Jubileusz 90-lecia powstania szkoły. Czas szybko mija i 28 kwietnia spotykaliśmy się na XVIII Święcie Szkoły, a więc stworzyliśmy własną, niepowtarzalną tradycję. Na przestrzeni lat zmieniały się tematy, hasła przewodnie i formuła obchodów. Niezmiennie historię Grabskiego współtworzyło i nadal kształtuje wiele osób zaangażowanych w życie szkoły: uczniowie, nauczyciele, rodzice i jej przyjaciele. To, co jednak zawsze przyświeca naszej społeczności, to przekazywane z pokolenia na pokolenie wartości: wiedza oraz wierność tradycji. W myśl słów naszego Patrona „sercem utrzymujemy związek z przeszłością”, „rozumem trzymamy się rzeczywistości”, zaproponowaliśmy, aby wyobraźnią unieść się w przyszłość.  Hasło przewodnie XVIII Święta Szkoły brzmiało „Zaczarowany Grabski”.

W tym szczególnym dniu swoją obecnością zaszczycili nas wyjątkowi goście, przyjaciele szkoły:

  • pan Tadeusz Woźniak – Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,
  • pana Tomasza Rzymkowskiego– posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej reprezentował pan Marcin Motylewski – dyrektor biura poselskiego,
  • pani Iwona Kaca – dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Łodzi z siedzibą w Kutnie,
  • pani Katarzyna Kłeczek - dyrektor Wydziału Kultury, Edukacji i Sportu Starostwa Powiatowego w Kutnie,
  • Ksiądz dziekan dr Jerzy Swędrowski – proboszcz parafiip.w. św. Wawrzyńca w Kutnie,
  • emerytowani nauczyciele, którzy tworzyli historię szkoły, pracodawcy, lokalne media.

19 kwietnia 2023 r. uczniowie klas IV TLp i III TL wzięli udział w wycieczce do Teatru Powszechnego w Łodzi. Młodzież obejrzała dramat Michele Riml w reżyserii Ewy Pilawskiej „Wściekły”. 

Spektakl w niezwykle emocjonalny sposób porusza tematykę przemocy w szkole. Po przedstawieniu w ramach w ramach cyklu „Dziecko w sytuacji”, odbyła się dyskusja z psychologiem, na temat tego dlaczego nie potrafimy zatrzymać mechanizmu przemocy? Dlaczego przyzwalamy na nią i dlaczego
pozwalamy jej się umacniać? Kogo żywi konflikt? I czy jesteśmy w stanie cokolwiek zrobić?

Moderatorem tego spotkania był aktor Teatru Powszechnego Andrzej Jakubas.

Wycieczkę zorganizowała p. Agnieszka Smolarczyk, natomiast opiekę nad młodzieżą sprawowali: p. Iwona Smolińska i p. Karolina Woźniak.

W dniu 21 kwietnia 2023 r. w Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie odbył się X Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy przeznaczony dla uczniów szkół ponadpodstawowych powiatu kutnowskiego. Organizatorami konkursu byli: Okręgowy Inspektorat Pracy z Łodzi, Zespół Szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie oraz Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Kutnie. 

W konkursie wzięli udział uczniowie: Zespołu Szkół Nr 1 im. St. Staszica, Zespołu Szkół nr 3 im. W. Grabskiego, Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie Centrum Kształcenia w Kutnie oraz uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 2.

22 kwietnia obchodziliśmy w szkole Międzynarodowy Dzień Ziemi, którego celem było promowanie postaw ekologicznych wśród społeczności uczniowskiej.
W ramach obchodów tego święta uczniowie wykonali plakaty i prezentacje multimedialne związane z tematyką ochrony i zanieczyszczenia środowiska przyrodniczego. Na holu zaprezentowana została wystawa zakładek do książek wykonanych z materiałów wtórnych. Uczniowie wykazali się ogromną pomysłowością, zakładki zaskakiwały formą i treścią – promowały ciekawe hasła ekologiczne.

Wymiernym efektem podjętych przez uczniów klasy III technikum ochrony środowiska działań było uprzątnięcie terenu wokół szkoły.
Aby podkreślić znaczenie święta, uczniowie i nauczyciele nosili tego dnia elementy garderoby nawiązujące do kolorów Ziemi.

Wisława Szymborska w wierszu „Możliwości” napisała, że woli rocznice nieokrągłe do obchodzenia na co dzień. Na przekór jej słowom rok 2023 został ogłoszony przez Senat RP „Rokiem Wisławy Szymborskiej” w związku z 100. rocznicą jej urodzin. My również postanowiliśmy V Tydzień Polskiej Kultury i Historii poświęcić polskiej Noblistce, która wciąż ma liczne grono czytelników w Polsce i za granicą. Inspiruje poetów, literaturoznawców, filozofów, krytyków, a także zwykłych czytelników, którzy znajdują w jej poezji odpowiedzi na najważniejsze pytania. Tematy, które poruszała wciąż są aktualne. 
W kwietniu organizatorki TPK i H p., Anna Janiak, p. Katarzyna Kopańska-Zimna i p. Aleksandra Rossa, zaprosiły społeczność szkolną do udziału w kilku przedsięwzięciach poświęconych Szymborskiej, m.in. konkursie na prezentację, najlepszy przekład wiersza na język angielski, quizie na temat jej twórczości.
Wśród kilkunastu przesłanych prezentacji najlepszą pod względem estetycznym i rzeczowym przygotowały: Karolina Piekarska i Julia Zalewska z klasy IV TRp.
Szymborska – poetka fascynuje czytelników na całym świecie, stała się ambasadorką polskiej kultury za granicą. Jej wiersze zostały przetłumaczone na ponad czterdzieści języków. W naszej szkole najlepszego przekładu na język angielski dokonała Michalina Sobolewska z kl. IITE.
W quizie na temat wierszy Szymborskiej zwyciężył Oliwier Pietrzak z klasy III TL.
Mamy nadzieję, że zaprezentowane na szkolnych korytarzach liryki skłoniły uczniów i nauczycieli do zatrzymania się i skupienia na ich treści… Treści zaskakującej bogactwem spostrzeżeń, przenikliwością i życiową mądrością.