Po raz kolejny, w ramach współpracy naszej szkoły  z Okręgową Komisją Egzaminacyjną, uczniowie klas III TOŚ po gimnazjum i szkole podstawowej rozwiązywali zadania dotyczące oceny stanu środowiska oraz planowania i realizacji zadań w ochronie środowiska (kwalifikacji CHM.05.).

Standaryzacja jest niezwykle ważna w procesie powstawania i przeprowadzania egzaminów zewnętrznych.

Na zakończenie uczniowie dzielili się wrażeniami dotyczącymi stopnia skomplikowania zadań w anonimowej ankiecie przygotowanej przez pracowników OKE. 

Obchody Jubileuszu rozpoczęła uroczysta msza święta odprawiona 4 maja 2022 roku o godzinie 9.00 w kościele p.w. świętego Wawrzyńca przez J. E. ks. bp. Andrzeja Franciszka Dziubę -biskupa łowickiego, w koncelebrze kutnowskiego dziekana ks. dr. Jerzego Swędowskiego - proboszcza parafii oraz ks. Mirosława Jagiełły-absolwenta szkoły. Szczególną rangę uroczystości nadała obecność sztandarów z różnych okresów historii placówki: współczesnego -Zespołu szkół Nr 3 im. Władysława Grabskiego (2004), Państwowego Koedukacyjnego Gimnazjum Handlowego i Liceum Administracyjnego (1946), Centrali Rolniczej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”( 1971), a także uczestnictwo w dziękczynnej eucharystii: emerytowanych i czynnych zawodowo nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, absolwentów, uczniów. Nie zabrakło gości - na czele z wiceministrem edukacji i nauki - p. Tomaszem Rzymkowskim.

 
Młodzież naszej szkoły uczestniczyła w akcji edukacyjnej Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Kutnowskiej "Pamiętamy" w ramach projektu "Na kwawędzi pamięci.... rzecz o kutnowskich Żydach". Uczniowie kilkunastu klas przygotowali ponad 400 sztuk wstążeczek z imionami i nazwiskami oraz wiekiem żydowskich mieszkańców Kutna, którzy byli więzieni w getcie "Konstancja", a następnie zamordowani w Obozie Zagłady Kulmhof. Kolejnym etapem projektu było zawiązanie wstążeczek na metalowej siatce ogradzającej teren byłego getta - to zadanie zrealizowali uczniowie klasy III TRp: Natalia Kamińska, Aleksandra Lewandowska, Kinga Pietrzak, Wiktoria Prondzińska, Weronika Sobczak, Mikołaj Uchmanowicz i Julia Zalewska.
 
 
Projekt pilotowała i opiekę nad młodzieżą sprawowała p. Halina Sankowska.

Informujmy, że jest możliwość zamówienia Informatora zjazdowego "Między zjazdami 2012-2022". Cena 1 egzemplarza to 20 zł. W Informatorze znajdują się informacje dotyczące działalności szkoły, aktualna lista nauczycieli, osiągnięcia uczniów i dużo zdjęć. 

IMG 4273

Zapotrzebowanie na publikację należy zgłaszać do piątku 10 czerwca. (Uczniowie za pośrednictwem wychowawców klasowych).