17 czerwca br. w szkolnej bibliotece odbyło się kolejne spotkanie z cyklu ,,Pora na lekturę". Tym razem, w związku ze zbliżającym się latem, zinterpretowaliśmy wiersz pt. ,,Wysokie drzewa” Leopolda Staffa. 

Zajęcia polegają na omawianiu twórczości wybranego pisarza w nawiązaniu do okoliczności powstania jego  utworów lub w kontekście ważnych wydarzeń z życia artysty. 

Po przybliżeniu biografii poety i umiejscowieniu go w kontekście odczytany został tytułowy wiersz z tomu „Wysokie drzewa” (1932) a następnie p. Robert Wilczyński podjął próbę jego interpretacji, wspólnie z uczestnikami spotkania - uczniami klas III TI, TE i TOŚ.

Na zakończenie uczniowie mieli okazję usłyszeć oryginalne nagranie głosu poety recytującego swoje wiersze (z płyty „Głosy poetów”) oraz obejrzeć wystawę pierwodruków książkowych tomików poetyckich Leopolda Staffa.

Zajęcia zostały przygotowane przez p. Dorotę Chojnacką p. Agnieszkę Sędkowską, i p. Roberta Wilczyńskiego.

W czwartek, 17 czerwca odbyła się wycieczka, w której uczestniczyły klasy II TRp oraz III ATL. Pierwszym jej punktem było zwiedzenie Nieborowa - Pałacu Radziwiłłów, gdzie dokładnie zapoznaliśmy się z historią tego miejsca, wyglądem i funkcją pomieszczeń oraz warunkami życia dawnych właścicieli posiadłości. W każdym pokoju znajdowały się tabliczki z podstawowymi  informacjami na temat wystroju i wyposażenia, które podpowiadały nam, czemu powinniśmy przyjrzeć uważnie. Mogliśmy także zapytać  pracowników muzeum  o nurtujące nas sprawy. We wszystkich komnatach podziwialiśmy zgromadzone przez Radziwiłłów obiekty sztuki. Duże wrażenie zrobiła na nas biblioteka, w której znajduje się bezcenny księgozbiór, a poza tym wyjątkowe jest samo wnętrze. Następnie udaliśmy się do pięknego ogrodu. Korzystaliśmy z chwil na świeżym powietrzu, przy dopisującej nam, letniej pogodzie. Rośliny w ogrodzie tworzyły urokliwe alejki, pomiędzy którymi mogliśmy spacerować niczym dawni mieszkańcy pałacu. Szczególnie intrygujące wydały nam się słynne „baby nieborowskie”.  

Po okresie pandemii uczniowie powoli wdrażają się w życie szkoły, a nauczyciele starają się im to ułatwić, zwracając szczególną uwagę na proces integracji w zespołach klasowych. Ciekawą formą odbudowania więzi między uczniami jest Festiwal gier historycznych odbywający się w naszej szkole od wtorku do piątku (15.06-18.06). Uczniowie klas : I TE, ITH, I TL, I TR, I TGR/TOŚ, II TLp, II TR g ,III ATL, III BTL /TH i III TE/TOŚ bawili się i rywalizowali przy planszach takich gier edukacyjnych jak: „Znaj Znak-Pamięć”, „Znaj Znak”, „303”, „Reglamentacja” czy „Kolejka”. Zostały one przygotowane przez Instytut Pamięci Narodowej.

W dniach 26 maja i 11 czerwca miały miejsce dwa wykłady z elementami warsztatów poświęcone współczesnym mediom. Spotkania odbyły się online. Przeprowadziła je pani doktor Renata Jagodzińska- Falk - adiunkt w Katedrze Dziennikarstwa Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Temat spotkania brzmiał: ,,Dziennikarska praca nad tekstem”. Pani doktor krótko zaprezentowała historię mediów, a następnie przedstawiła najważniejsze gatunki publicystyczne, zadania dziennikarza dawniej i dziś, równice między faktem i opinią oraz cechy dobrego tekstu dziennikarskiego. Prowadząca powiedziała jaką funkcję pełni tytuł, czym jest lead oraz jaką strukturę ma artykuł prasowy.

Początkowo w prelekcji mieli uczestniczyć jedynie członkowie i sympatycy koła dziennikarsko- teatralnego, ale temat okazał się atrakcyjny dla większej grupy uczniów. W pierwszym wykładzie, który – warto  podkreślić- odbył się po zajęciach szkolnych wzięła udział młodzież z klas I TE, I TP, II THg, II TLg, III TOŚ, III TI, II TEg, II TLp, I TG/TOŚ. W drugim spotkaniu z panią doktor Renatą Jagodzińską- Falk uczestniczyli uczniowie z klas III TOR, III TE, II TRp i II TEp. Łącznie w obu wykładach wzięło udział ponad 140 osób.  

Po wielu miesiącach zdalnego nauczania uczniowie wrócili do szkoły. Pierwsze wspólne dni - choć oczekiwane - były trudne. Młodzież potrzebowała czasu na adaptację do nowej sytuacji. Pewnie dlatego 2 i 4 czerwca uczniowie z klas III TOŚ, III TE, II THp II TOŚp pod opieką swoich wychowawczyń - p. Doroty Chojnackiej i p. Haliny Sankowskiej oraz nauczycieli: p. Emilii Koralewskiej i p. Grzegorza Jaskułowskiego, wykorzystując słoneczną pogodę udali się na wycieczkę, której celem było zwiedzanie wystawy "Plac Wolności. Historia miejsca" oraz zajęcia integracyjne.