Po okresie pandemii uczniowie powoli wdrażają się w życie szkoły, a nauczyciele starają się im to ułatwić, zwracając szczególną uwagę na proces integracji w zespołach klasowych. Ciekawą formą odbudowania więzi między uczniami jest Festiwal gier historycznych odbywający się w naszej szkole od wtorku do piątku (15.06-18.06). Uczniowie klas : I TE, ITH, I TL, I TR, I TGR/TOŚ, II TLp, II TR g ,III ATL, III BTL /TH i III TE/TOŚ bawili się i rywalizowali przy planszach takich gier edukacyjnych jak: „Znaj Znak-Pamięć”, „Znaj Znak”, „303”, „Reglamentacja” czy „Kolejka”. Zostały one przygotowane przez Instytut Pamięci Narodowej.

W dniach 26 maja i 11 czerwca miały miejsce dwa wykłady z elementami warsztatów poświęcone współczesnym mediom. Spotkania odbyły się online. Przeprowadziła je pani doktor Renata Jagodzińska- Falk - adiunkt w Katedrze Dziennikarstwa Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Temat spotkania brzmiał: ,,Dziennikarska praca nad tekstem”. Pani doktor krótko zaprezentowała historię mediów, a następnie przedstawiła najważniejsze gatunki publicystyczne, zadania dziennikarza dawniej i dziś, równice między faktem i opinią oraz cechy dobrego tekstu dziennikarskiego. Prowadząca powiedziała jaką funkcję pełni tytuł, czym jest lead oraz jaką strukturę ma artykuł prasowy.

Początkowo w prelekcji mieli uczestniczyć jedynie członkowie i sympatycy koła dziennikarsko- teatralnego, ale temat okazał się atrakcyjny dla większej grupy uczniów. W pierwszym wykładzie, który – warto  podkreślić- odbył się po zajęciach szkolnych wzięła udział młodzież z klas I TE, I TP, II THg, II TLg, III TOŚ, III TI, II TEg, II TLp, I TG/TOŚ. W drugim spotkaniu z panią doktor Renatą Jagodzińską- Falk uczestniczyli uczniowie z klas III TOR, III TE, II TRp i II TEp. Łącznie w obu wykładach wzięło udział ponad 140 osób.  

Po wielu miesiącach zdalnego nauczania uczniowie wrócili do szkoły. Pierwsze wspólne dni - choć oczekiwane - były trudne. Młodzież potrzebowała czasu na adaptację do nowej sytuacji. Pewnie dlatego 2 i 4 czerwca uczniowie z klas III TOŚ, III TE, II THp II TOŚp pod opieką swoich wychowawczyń - p. Doroty Chojnackiej i p. Haliny Sankowskiej oraz nauczycieli: p. Emilii Koralewskiej i p. Grzegorza Jaskułowskiego, wykorzystując słoneczną pogodę udali się na wycieczkę, której celem było zwiedzanie wystawy "Plac Wolności. Historia miejsca" oraz zajęcia integracyjne.