Ekologia, czyli  miłość do świata roślin i zwierząt  to temat bardzo bliski współczesnemu światu.  Wszyscy chcemy oddychać czystym powietrzem i otaczać się pięknymi krajobrazami.  Dlatego powinniśmy chronić środowisko naturalne, by mogły korzystać z niego kolejne pokolenia.  Zatem świadomość ekologiczna to istotna część edukacji. Aby skutecznie kształcić młode pokolenie, zrodził się pomysł powstania kolejnej ekopracowni w naszej szkole. Stworzenie projektu, napisanie wniosku, ocena i realizacja z wykorzystaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – oto etapy prowadzące do celu.  Całkowity koszt zadania wyniósł 65,350 ,00 zł, koszty dotacji- 59,992,00 zł, a  udział własny - 5,358 zł. Dzięki dofinansowaniu  pracownia numer 15  została wyremontowana, wyposażona w nowe meble, sprzęt elektroniczny, środki pomocy dydaktycznej, które będą wykorzystywane głownie na lekcjach biologii, chemii i przedmiotach zawodowych z zakresu ochrony środowiska. Nasz sukces nie byłby możliwy,  gdyby nie pomoc organu prowadzącego oraz determinacja ówczesnego  dyrektora szkoły  Wojciecha Banasiaka i pani wicedyrektor Iwony Smolińskiej.  Autorkami projektu były nauczycielki: p. Ewa Szymczak  - nauczycielka biologii oraz p. Joanna Maruszewska – nauczycielka chemii. Obie panie z wielkim zaangażowaniem czuwały nad realizacją projektu. 

Rok 2023  ustanowiony został przez Senat RP Rokiem Mikołaja Kopernika. Związane jest to z rocznicą pięćset pięćdziesiątych urodzin i czterysta osiemdziesiątą rocznicą śmierci Mikołaja Kopernika - wielkiego astronoma, prawnika, dyplomaty, lekarza, doktora  prawa kanonicznego, matematyka, ekonomisty, stratega wojskowego, kartografa i filologa.

Z tej okazji w bibliotece szkolnej Zespołu Szkół nr 3 im. W. Grabskiego w Kutnie  zagościła wystawa  “Portrety wielkiego astronoma”. Przedstawia ona prace uczniów szkół polonijnych z całego świata, nagrodzone i wyróżnione w konkursie “Portret Mikołaja Kopernika”, zorganizowanym przez Fundację Portretu Barbary Hamilton w Londynie i  Zakład Dydaktyki Polonijnej Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie (PUNO).  O historii powstania wystawy, sprowadzenia jej do kraju, a także działalności pochodzącej z Sopotu malarki i portrecistki angielskiej rodziny królewskiej – p. Barbary Hamilton, opowiedziała prezes Towarzystwa im. F.Chopina Koło w Sannikach - p. Aleksandra Głowacka.

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie to zazwyczaj spore wyzwanie dla uczniów i nauczycieli. Rozwiązywanie zadań egzaminacyjnych dla technika ochrony środowiska trwa godzinę. Natomiast przygotowanie do egzaminu to proces długofalowy, który zajmuje co najmniej dwa lata. Zanim arkusze egzaminacyjne trafią do rąk uczniów, przechodzą wieloetapową standaryzację. Proces ten podlega ścisłym procedurom. Mają one zapewnić nie tylko przygotowanie optymalnych zadań, ale również zagwarantować właściwe przeprowadzenie egzaminu zawodowego. 

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna już od kilku lat współpracuje z naszą szkołą w procesie standaryzacji arkuszy. Uczniowie klas IV i V TOŚ rozwiązywali przygotowane zadania w wersji teoretycznej oraz praktycznej. Młodzież mogła także podzielić się wrażeniami oraz zgłosić uwagi dotyczące stopnia skomplikowania zadań w specjalnie przygotowanej na tę okoliczność ankiecie. Korzyści ze standaryzacji arkuszy są obustronne: uczniowie zdobywają doświadczenie, sprawdzają swoją wiedzę i umiejętności, a pracownicy OKE dostają wskazówki do pracy nad arkuszami. Mamy nadzieję, że powyższe doświadczenie zaowocuje zdanym egzaminem zawodowym w najbliższej sesji.

4 października w ramach XIII Festiwalu Szaloma Asza w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kutnie odbyło się spotkanie związane z promocją nowego wydania powieści ,,Motke Złodziej" i prezentacją komiksu ,,Szalom Asz z miasteczka Kutna". W przedsięwzięciu wzięły udział pani profesor Monika Adamczyk- Garbowska i doktor Monika Szabłowska- Zaremba - specjalizujące się w twórczości pisarza pochodzącego z naszego miasta.  Uczniowie z klas III TL - Bartosz Bukowicz, Arkadiusz Leśniewski i Piotr Wiśniewski- czytali fragmenty utworu.

Festiwal Szaloma Asza odbywa się  co dwa lata i jest poświęcony twórczości pisarza. Zespół Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie od dawna jest partnerem tego wydarzenia kulturalnego - to już piąta edycja, gdy  nasi uczniowie aktywnie włączają się w przedsięwzięcie. Inicjatorką tych działań była pani Halina Sankowska przy współpracy z panią Dorotą Chojnacką.
Uczniów do wystąpienia przygotowywały pani Halina Sankowska i pani Dorota Chojnacka. Zdjęcia wykonał pan Jonasz Fryz.

4 października grupa młodzieży z Zespołu Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie, ucząca się w klasach Technikum Reklamy, pod opieką pani Moniki Kowalskiej wzięła udział w warsztatach komiksowych w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Kutnie. Zajęcia stanowiły jedno z wydarzeń towarzyszących XIII Festiwalowi Szaloma Asza. Pretekstem do ich odbycia była publikacja komiksu biograficznego pt. ,,Szalom Asz z miasteczka Kutna”- obrazkowej opowieści o życiu pisarza,
skierowanej do młodego czytelnika.

Warsztaty prowadził Mikołaj Tkacz- ilustrator, autor komiksów, muzyk, animator, artysta, członek- założyciel komiksowej grupy Maszin. Uczniowie pod kierunkiem eksperta mieli szansę spróbować swoich sił w tworzeniu własnych historii rysunkowych. Przy okazji uświadomili sobie, że tworzenie komiksów to świetna zabawa, do której nie potrzeba nadzwyczajnych zdolności artystycznych - wystarczy otwarty umysł, dobry pomysł i odrobina poczucia humoru.