11 listopada 2022 r. młodzież naszej szkoły wzięła  udział w miejskich obchodach 104. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystość patriotyczna odbyła się na Placu Piłsudskiego w Kutnie. Wcześniej uczniowie "Grabskiego" uczestniczyli w mszy świętej w kościele  pw. św. Wawrzyńca . Następnie młodzież  złożyła  kwiaty pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego.  Zespół Szkół Nr 3 im. W. Grabskiego  reprezentował poczet sztandarowy i delegacja uczniów pod opieką p. Radosława Galusa.
 

Uroczystościom patronowali prezydent miasta Kutno oraz dyrektor Muzeum Regionalnego w Kutnie.

justyna
Narodowe Święto Niepodległości stało się w tym roku świętem szkolnej demokracji. Pani profesor Justyna Chrzanowska odebrała z rąk dyrektora szkoły oficjalną nominację na Rzecznika Praw Ucznia. To bardzo zaszczytna funkcja. Rzecznik stoi na straży prawa, pomaga w rozwiązywaniu konfliktów, ma wyjątkowe poszanowanie dla godności i podmiotowości ucznia. To osoba, która wzbudza zaufanie, daje poczucie bezpieczeństwa oraz mądrze i obiektywnie ocenia sytuację. Spośród kilku kandydatów na to stanowisko to właśnie pani profesor spełniła najpełniej oczekiwania szkolnej społeczności. Jednocześnie młodzież podziękowała gromkimi brawami panu Rafałowi Prętkiewiczowi – ustępującemu Rzecznikowi Praw Ucznia.
Życzymy powodzenia!

Narodowe Święto Niepodległości jest obchodzone w Polsce jako święto państwowe od 1937 roku. Po II wojnie światowej, przez 45 lat PRL-u, w którym narzucona przez Moskwę komunistyczna władza robiła wiele, by zohydzić kolejnym pokoleniom rodaków niepodległe państwo polskie, starano się wykreślić ze świadomości społecznej datę 11 listopada 1918 roku. Były czasy, gdy za świętowanie rocznicy odzyskania niepodległości można było stracić pracę, być relegowanym ze studiów, a nawet trafić do więzienia. Na szczęście działania te okazały się bezowocne: Polacy przechowywali pamięć o tej rocznicy dzięki kultywowaniu narodowych tradycji w rodzinach, kościołach, w swoich sercach. Z wielką radością powitali przywrócenie przez Sejm PRL w 1989 r. Narodowego Święta Niepodległości, kilka miesięcy przed upadkiem komunizmu. 

W dniu 9 listopada z inicjatywy senatora Rzeczypospolitej Polskiej pana Przemysława Błaszczyka w naszej szkole zaprezentowano wystawę upamiętniającą setną rocznicę utworzenia Senatu. Z tej okazji nauczyciele historii Grzegorz Jaskułowski i Jacek Gałka przeprowadzili lekcję dla młodzieży klas 2TL i 2TP omawiającą historię polskiego Senatu od początku jego istnienia, aż do czasów współczesnych. Uczniowie mieli okazję obejrzeć prezentację multimedialną „Dzieje Senatu w Rzeczypospolitej” wykonaną przez Michała Marciniaka i Eryka Klepaczkę z klasy IVTIg.

Lekcję dotyczącą Senatu obejrzeli również zaproszeni przez pana dyrektora Wojciecha Banasiaka wyjątkowi goście, senator RP pan Przemysław Błaszczyk, wicestarosta powiatu kutnowskiego pani Magdalena Krupińska-Kotulska oraz dyrektor biura senatora pani Aleksandra Dudkiewicz. 
Na zakończenie spotkania głos zabrał pan Senator, który podziękował panu Dyrektorowi za zaproszenie, opowiedział młodzieży o swojej pracy w parlamencie i zachęcił ją do aktywności społecznej. Pani starosta Magdalena Krupińska- Kotulska wyraziła wdzięczność za inicjatywę udostępnienia wystawy uczniom szkół prowadzonych przez powiat kutnowski. Podkreśliła, jak ważne jest pogłębianie wiedzy na temat procesu tworzenia prawa w Polsce.
Wydarzenie podsumował pan dyrektor Wojciech Banasiak, dziękując gościom za wizytę, możliwość obejrzenia niezwykle ciekawej wystawy oraz za przybliżenie społeczności szkolnej specyfiki pracy parlamentarnej. Pan Dyrektor podziękował również nauczycielom za przygotowanie lekcji oraz młodzieży za zaangażowanie i aktywne uczestniczenie w zajęciach. Spotkanie zakończyło się wykonaniem pamiątkowej fotografii.

Przez dziesięciolecia kutnowska młodzież uczestniczyła w licznych konkursach recytatorskich, dzięki którym mogła rozwijać swoje artystyczne zainteresowania, interpretować teksty literackie i rywalizować z koleżankami i kolegami z innych szkół. Niestety, kilka lat temu turnieje tego typu przestały być organizowane. Na szczęście w tym roku konkursy recytatorskie wróciły do Kutna. Uzdolnieni artystycznie uczniowie znów mogą przygotowywać i prezentować wiersze i fragmenty prozy.  8 października w Centrum Teatru Muzyki i Tańca z inicjatywy pani Teresy Mosingiewicz – byłej dyrektor Kutnowskiego Domu Kultury - odbył się I Konkurs recytatorski "Od Kutna do Kutna". Miały być w nim prezentowane utwory wiążące się -poprzez autorów lub tematykę- z naszym miastem. Wykonawców oceniało jury: pani Grażyna Baranowska- poetka, pani Dominika Staniszewska- instruktor teatralny, pani Anna Wesołowska- lektor języka polskiego. Wzięło w nim udział 19 recytatorów z kutnowskich placówek edukacyjnych: Zespołu Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego, II Liceum Ogólnokształcącego  im. Jana Kasprowicza, Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica, Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Stanisława Kostki SPSK, Zespołu Szkół nr 4 im. Zygmunta Balickiego, sekcji recytatorskiej Młodzieżowego Domu Kultury oraz II Liceum im. Bohaterów Września 1939 w Żychlinie. Młodzież wspierana była przez słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

W październiku br. zakupione zostały książki do szkolnej biblioteki w ramach projektu: „Narodowy  Program  Rozwoju Czytelnictwa 2.0". Po opracowaniu i wprowadzeniu ich do katalogu bibliotecznego są już dostępne do wypożyczania. Listę nowozakupionych książek można przejrzeć na stronie internetowej szkoły w zakładce Nowości książkowe w szkolnej bibliotece (link:https://m007253.molnet.mol.pl/collection/249348).

Zapraszamy do wypożyczania, wśród zakupionych tytułów także te, które zgłaszaliście w przeprowadzonej ankiecie czytelniczej.

tpzktpzk podz

podziekowanie tk